Op zaterdagochtend 9 maart 2019 heeft de derde bijeenkomst van De Vroon plaats gevonden. 

 

Tijdens deze bijeenkomst hebben we met elkaar de basis voor de zorgcoöperatie van en voor de toekomstige bewoners verkend. Het fit en vitaalconcept wordt in de video nog nader toegelicht. 

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst. 

LAATSTE BIJEENKOMST

Video Fit- en vitaalconcept

EERDERE BIJEENKOMSTEN

Video tweede bijeenkomst 26 januari 2019

Op zaterdagochtend 26 januari 2019 vond de tweede bijeenkomst van De Vroon plaats. 

 

Tijdens deze tweede bijeenkomst kwam een groep geïnteresseerden bijeen om meer in te zoomen op de verschillende plattegronden en hun woonwensen.

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst.

Video startbijeenkomst 8 december 2018

Op zaterdagochtend 8 december 2018 heeft de start-bijeenkomst van De Vroon plaatsgevonden. 

 

Tijdens deze ochtend heeft het projectteam zichzelf en hun plannen gepresenteerd. Er was daarnaast ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen en om de eerste ideeën in kaart te brengen.